Derneğin amacı internet temelli TV teknolojileri konusunda; düzenleyici kamu birimlerini, sektör oyuncularını ve son kullanıcıları bilinçlendiren, yönlendiren ve liderlik eden bir sivil toplum kuruluşu (STK) olmaktır.

MADDE 1.
Derneğin Adı ve Merkezi:
Derneğin adı “İNTERNET TEMELLİ TV TEKNOLOJİLERİ DERNEĞİ”dir. Kısa adı “IPTVDER”’dir. Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Dernek Yurt içinde ve Yurt dışında temsilcilik açabilir.

MADDE 2.
Derneğin Amacı ve Faaliyet Alanları:

A) Derneğin Amacı :

Derneğin amacı İnternet temelli TV teknolojileri konusunda; düzenleyici kamu birimlerini, sektör oyuncularını ve son kullanıcıları bilinçlendiren, yönlendiren ve liderlik eden bir sivil toplum kuruluşu (STK) olmaktır.

B) Derneğin Ana Faaliyet Alanları:

Dernek, televizyon kavramlarının İnternet kavramları ile kesiştiği alanları kendisine faaliyet alanı olarak seçmiştir. Televizyon yayınlarının üretilmesi, saklanması, kodlanması, şifrelenmesi, dağıtılması, alınması ve benzer konularda kullanılan teknolojiler bu derneğin çalışma alanına girer.

İnternet dünyasında olan ve bu derneğin çalışma alanına giren kavramlar arasında ise internet alt yapısı (router, switch, IP protokolü, settop box ve diğer aktif pasif ekipman), internet iletim yöntemleri (multicast, peer-to-peer), erişim yöntemleri (adsl, fiber, vb.), internet servisleri, internet içeriği, internet reklam biçimleri, internet iş modelleri ve benzeri konular yer alır.

Televizyon ve internet kavramlarının kesiştiği yerde bulunan en güncel uygulamalar IPTV (Internet Protokolü Televizyonu) ve iTV (İnternet Televizyonu)’dir. IPTV hem diğer yöntemler ile hali hazırda yayınlanan TV yayınlarını alternatif olarak Internet alt yapısı üzerinden son kullanıcıya ulaştırma hem de internetin olanak sağladığı yeni hizmetleri birlikte sunan bir çözümdür. Genellikle Telekom operatörü olan bir işletmeci tüm hizmetlerin ve içeriğin kalitesinin sorumluluğunu son kullanıcının ödeyeceği aylık bir ücret karşılığı üstlenir. İnternette yer alan içerik ve servislerin yoğunlukta olduğu, bir işletmeci tarafından servis kalitesi garanti edilmeyen diğer uygulama ise ITV’dir.

Dernek, Internet temelli yayınlara sağlanacak içerikleri üretenlerin, dağıtımını yapanların ve bu içerikleri mecralarında kullanacak olanların bir araya getirilmesi, içerik telif haklarının düzenlenmesi ve içerik sektörünün bilinçlendirilmesi konularında da faaliyet gösterecektir. Ayrıca internet tabanlı diğer iletişim teknolojileri konusu da derneğin faaliyetleri arasında yer alır.

C) Derneğin Faaliyetleri:

Dernek, Tüzük ve Dernekler Kanununa uygun olarak aşağıdaki ana başlıklar altında yer alan konular başta olmak üzere amacına yönelik faaliyetlerde bulunur.

Bilgilendirme Faaliyetleri

1. İnternet temelli televizyon teknolojileri ve bunların uygulamaları konusunda dernek üyelerini, kamu kurum ve kuruluşlarını, sektör paydaşlarını ve halkı doğru bilgilendirmek,

2. Süreli yayınlar çıkarmak,

3. Konferans, seminer, panel, toplantı ve diğer etkinlikler düzenlemek,

4. Üyelerinin yararlanması için bir bilgi bankasının kurulması için çalışmalar yapmak,

5. Üyelerine danışmanlık hizmeti sunmak üzere her konuda uzmanlık komisyonları oluşturmak,

6. Yeni gelişmelerin öğrenilip üyelerine aktarılması amacıyla yurtiçi, yurtdışı fuar, kongre vb. etkinliklere katılmak ve geziler düzenlemek,

Yönlendirme Faaliyetleri

7. Kamu kurum ve kuruluşlarının İnternet temelli televizyon teknolojilerinin kullanımına yönelik yapacağı kanun, yönetmelik, düzenleme ve uygulamaların kalitesinin ve etkinliğinin artması için görüş ve önerilerde bulunmak,

8. İnternet temelli televizyon teknolojileri konusunda ülkemizde ve dünyada standartları oluşturmaya yönelik organizasyonlarda yer almak ve yönlendirici katkılarda bulunmak

Koordinasyon Faaliyetleri

9. Sektörde faaliyette bulunan işletmeler arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirerek kaliteyi arttırmak ve küresel pazarlarda güçlenmeyi sağlamak,

10.Sektörün gelişmesine yönelik ilgili kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak,

11.Dünyanın çeşitli ülkelerinde aynı amaçla kurulmuş olan benzer yapılarla işbirliği yapmak, yardımlaşmak, ortak faaliyetlerde bulunmak, ayrıca küresel kuruluşlara üye olmak,

12.Aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek federasyon veya konfederasyon çatısı altında birleşmek,

Destekleme Faaliyetleri

13.İnternet temelli televizyon teknolojileri konusunda özel sektörde ve üniversitelerde girişimciliği teşvik etmek,

14.İnternet temelli televizyon teknolojileri konusunda proje yarışmaları düzenlemek,

15.İnternet temelli televizyon teknolojileri konusunda yapılacak veya yapılmakta olan projeler içinden seçilen özel projelere bilgi ve finansman sağlamak,

16.Eğitime destek amacı ile dernek faaliyet alanları ile ilgili konularda okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunarak, sektöre başarılı bireylerin yetişmesini sağlamak

İşletme Faaliyetleri

17.Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul-gayrimenkul, demirbaşlar satın almak,

18.Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, gerekli izin alınarak, derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

19.Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.